De eerste rondgang is bestemd voor Hillcrest Aids Centre - Zuid Afrika. Hillcrest Aids Centre zet zich al ruim 30 jaar met hart en ziel, op basis van onvoorwaardelijke liefde, in voor mensen in de knel, die leven met HIV en mensen die AIDS gekregen hebben. Zij doen dat met een HIV en AIDS kliniek, met preventieprogramma's op scholen, met steunprogramma's voor grannies (oma's die voor hun verweesde kleinkinderen zorgen), met economische programma's om mensen aan werk te helpen en speciaal ook met een 24 beds Respite Unit waar terminaal zieken een waardig levenseinde kunnen krijgen of door de goede zorg, de rust, de liefde en goede voeding toch weer wat op-ademen en soms zelfs nog een periode terug naar huis gaan. De diaconie vraagt jullie steun voor deze 'Othandweni' (plaats van liefde) zodat dit mooie, belangrijke werk door kan gaan. De tweede rondgang is voor het plaatselijk jeugdwerk. We willen het jeugdwerk voluit de ruimte geven, zowel voor de clubs als voor activiteiten en evenementen die binnen de gemeente georganiseerd worden.