Woensdagavond 30 november wil uw kerkenraad een gemeente avond houden.
Belangrijk onderwerp op deze avond is onze financiële positie, daarnaast ruimen wij veel tijd in om uw mening te horen over de vorm van viering Heilig Avondmaal.
Wij rekenen op uw komst, dus graag noteren in uw agenda.

Agendavermelding
Gemeente avond
Agenda