Op deze Vredeszondag is de eerste rondgang een landelijk collecte voor Vredeswerk: Vrouwen als vredestichters. In Colombia leed men 50 jaar lang onder een burgeroorlog met 220.000 doden, 5 miljoen ontheemden en 15 miljoen armen tot gevolg. Op dit moment leeft tien procent van de bevolking nog steeds in extreme armoede. Vrouwen en kinderen hebben namelijk nog vaak te lijden onder huiselijk geweld. Hoe kunnen slachtoffers en daders straks weer samenleven? Ruim honderd vrouwen van verschillende kerkelijke achtergronden hebben de handen ineen geslagen om zich in te spannen voor vrede en verzoening. Ze willen zich samen inzetten voor blijvende vrede in hun land, maar ook in hun huis. Ze volgen samen bijbelcursussen en worden vaak diep geraakt door herkenbare Bijbelverhalen waarin geweld voorkomt. Hoe ga je daarna verder? Wat zegt de Bijbel over vrede en verzoening? Hoe pas je dat toe in je eigen huis en woonplaats? Ze verspreiden hun kennis in hun eigen omgeving. Dat geeft vrouwen moed en kracht om diepgeworteld geweld tegen te gaan. De tweede rondgang is bestemd voor Eredienst Beide collectes van harte aanbevolen door het College van Kerkrentmeesters.