Beide collectes worden ingezameld door het College van Kerkrentmeesters. De eerste is een landelijke collecte voor Catechese en educatie (JOP). Jongeren zijn de toekomst van de kerk! Des te belangrijker dat zij zich er thuis voelen, dat ze serieus worden genomen en dat ze een volwaardig stem hebben. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar kinderen en jongeren zich gezien en geliefd voelen. De tweede is voor Kerkmuziek. Denk hierbij aan liedbundels, liedlicenties (auteursrechten) en uitzending via internet. Beide collectes van harte aanbevolen.