Eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie Stop de hongersnood in Oost-Afrika Voor meer dan 23 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië dreigt honger, omdat er in bepaalde regio’s al drie jaar nauwelijks regen is gevallen. Door de klimaatcrisis zijn de weersextremen groter geworden. De oorlog in Oekraïne heeft de brandstof- en voedselprijzen doen stijgen en de graanexport laten stagneren. De meest kwetsbare mensen worden het zwaarst getroffen. Kerk in Actie steunt hen met water en voedsel. Help mee. Via haar internationaal kerkelijk netwerk helpt Kerk in Actie de getroffen bevolking. Er wordt water en voedsel uitgedeeld, vooral aan ernstig ondervoede kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Ook dieren helpen we met water en eten, want veeteelt is voor veel mensen de belangrijkste bron van levensonderhoud. Geef voor:

  • 10 euro een ondervoed kind te eten
  • 26 euro droogtebestendige zaden
  • 60 euro een voedselpakket voor een gezin

Naast noodhulp zet Kerk in Actie zich ook doorlopend in voor structurele vormen van hulp in klimaatgevoelige landen zoals Ethiopië en Kenia: landbouw met droogtebestendige gewassen en irrigatiesystemen, hulp bij andere vormen van inkomsten. Want wie geld heeft, kan voedsel kopen in tijden van hoge nood. Maar op dit moment is acute noodhulp weer hard nodig. Bedankt voor uw steun!

Tweede collecte is bestemd voor onderhoud aan orgels en piano’s. Naast de kosten voor reguliere onderhoud en herstelwerk dient er ook voor een uitgebreide schoonmaak- en onderhoudsbeurt gespaard te worden.