De eerste collecte is bestemd voor het plaatselijk diaconaal werk. Als Biltse Diaconie steunen graag de vele doelen wereldwijd. Er is zoveel nood… Maar ook dichtbij huis is onze hulp nodig door gebed, inzet van vrijwilligers, beschikbaar stellen van ruimte, samenwerking met maatschappelijke organisaties en financiële steun aan diverse plaatselijke organisaties. Enkele concrete voorbeelden: Buurtkamer Dorpsstraat, Werkgroep Oecumenisch Diaconaat (WOD), Wijkgeluk, Markt Samen Leuke Dingen Doen, Lift je Leven, Voedselbank, enz. De tweede collecte wordt door de kerkrentmeesters bestemd voor het plaatselijke jeugdwerk. Het gaat om de financiële en facilitaire ondersteuning van ons plaatselijk jeugdwerk.