De eerste inzameling is een stip-collecte, vandaag bestemd voor de Kindernevendienst/het kindermoment. Het is enorm belangrijk de kinderen van jongs af aan van Gods liefde en leiding te leren. De kerkrentmeesters dragen dit doel een warm hart toe.

De tweede collecte is vanmorgen voor het plaatselijke jeugdwerk. Naast de clubs willen we ook specifieke jeugdactiviteiten en evenementen, die binnen de gemeente worden georganiseerd, ondersteunen (denk bijvoorbeeld aan het VakantieBijbelFeest).

De kerkrentmeesters bevelen beide collectes van hart aan.