De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. 

Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst India, Kerk in Actie

In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. KIA collecteert voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen.

 

De tweede collecte is bestemd voor de kerkrentmeester en dat is het plaatselijk jeugdwerk. Dit zijn alle jeugdclubs zoals oppas, kindernevendienst, Knipperlicht, Vuurbaak en JV Pharos.