De eerste diaconale collecte is bestemd voor Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren in Nederland.

In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning en geldige papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Ze mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is.

 

De tweede collecte is een kerkrentmeesterlijke collecte en is bestemd voor publiciteitszaken. Een belangrijk onderdeel hiervan is onze informatieve website.