De eerste collecte is een diaconale collecte en bestemd voor Humanitaire crisis in Jemen, hulp door Dorcas.

Sinds het ontstaan van de burgeroorlog in 2015 is Jemen letterlijk verdeeld in 2 delen met een erkende overheid in Aden en een feitelijke overheid in Sana’a. Het gevolg van dit conflict is de grootste humanitaire crisis wereldwijd. Er is een ernstig tekort aan voedsel, waardoor ruim 20 miljoen mensen afhankelijk zijn van humanitaire hulp. De economie is volledig ingestort en van gezondheidszorg is geen sprake meer. Hulpverlening is moeilijk door de bureaucratie en omdat toegang tot projectgebieden door de veiligheidssituatie vaak lastig is. Nadat Dorcas in 2019 en 2020 via een partnerorganisatie in Jemen heeft gewerkt, heeft men sinds eind 2021 een eigen officiële registratie als Dorcas in Jemen (Aden). Dit geeft meer kansen om de mensen in Jemen te helpen.

Help alstublieft mee levens van Jemenieten te redden?

 

De tweede collecte is een kerkrentmeesterlijke collecte en is bestemd voor onderhoud aan de orgels en (digitale) piano's. De piano in de Voorhof is aan de beurt voor onderhoud om gestemd te worden. Dit willen we kort termijn laten uitvoeren.