De eerste collecte is voor de diaconie en is bestemd voor: Wederopbouw in Burundi ZOA

Wat is er aan de hand in Burundi?

Een genocide in 1972, een jarenlange burgeroorlog tussen 1993 en 2005 en gewelddadig verlopen verkiezingen in 2015: de bevolking van Burundi heeft al heel wat etnische en politieke conflicten voor de kiezen gehad. Duizenden gezinnen ontvluchtten het land, dat economisch verder achteruit holde.

 

Wat doet ZOA in Burundi?

ZOA zet zich sinds 2010 in voor de wederopbouw van Burundi. Dit doet de organisatie met een integrale aanpak. Door te werken aan landregistratie wordt bijgedragen aan vredesopbouw en voedselzekerheid. Daarnaast richt men zich op de ontwikkeling van de landbouw, toegang tot schoon drinkwater en de sociaaleconomische ontwikkeling van jongeren.

 Dit is wat ZOA wil bereiken:

  • Ruim 100.000 boeren verbeteren hun inkomen en voedselzekerheid door het versterken van hun vaardigheden op het gebied van landbouwproductie en ondernemerschap.
  • 160 jongeren verbeteren hun levensonderhoud en toekomstperspectief, door middel van vakopleidingen, spaar- en kredietgroepen, leiderschapstrainingen en conflictbemiddeling.
  • Met het We Are Able!-project kunnen mensen met een handicap en andere achtergestelde groepen voorkomen dat ze honger hebben of ondervoed raken.
  • Ruim 100.000 Burundezen hebben hun landrechten vastgelegd zodat ze op een veilige en duurzame manier kunnen investeren in hun land.
  • 1.200 huishoudens profiteren van een verbeterde toegang tot schoon drinkwater.

De tweede collecte is voor de kerkrentmeesters en is bestemd voor het pastoraat. De kosten die gemaakt worden door de secties vallen hier bijvoorbeeld onder.