De eerste collecte is de landelijke Pinksterzendingscollecte. Ieder jaar houdt de GZB de Pinksterzendingscollecte. De bestemming van de collecte is  “Hoop voor schijnbaar hopeloos Libanon”. De bevolking van Libanon heeft het zwaar. Het land is praktisch failliet, kampt met 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen en de gevolgen van de enorme explosie in Beiroet. In deze schijnbaar hopeloze situatie biedt de kerk in Libanon hoop. De GZB wil de kerk in Libanon ondersteunen met deze collecte.

De tweede collectie is eveneens kerkrentmeesterlijk van aard. Deze inzameling is bestemd voor eredienst. Beide collectes van harte aanbevolen!