Beide collectes worden ingezameld door het College van Kerkrentmeesters. De 1collecte is een Stipcollecte bestemd voor de eigen kerkgemeente, ditmaal voor het Vakantiebijbelfeest. We verwachten dat het feest dit jaar fysiek en zonder maatregelen door kan gaan. De voorbereiding is al in volle gang, de leiding is met enthousiasme alles aan het plannen.
De 2e collecte is voor kerkmuziek, om de aanschaf van bundels, het beameren van liedteksten en het uitzenden van kerkdiensten te bekostigen.
Beide collectes van harte aanbevolen!