De eerste collecte is diaconaal en is bestemd voor Fundación Génesis (Claudia en Kees Geluk, via IZB) Fundación Génesis werd in 1998 opgericht als een organisatie voor maatschappelijk welzijn, met als kernwaarden: liefde voor de naaste, verbintenis, doorzettingsvermogen, voortdurende verbetering, integriteit. De organisatie biedt uitgebreide en persoonlijke assistentie aan mensen in problemen om de kwaliteit van hun leven te verbeteren en te werken aan een samenleving waar iedereen erbij hoort en mensen zorg voor elkaar dragen. Fundación Génesis biedt onder meer opvang en een zorgnetwerk voor dakloze ouderen, hulp aan alcohol- en drugsverslaafden, maaltijden voor kinderen en woonvormen voor adolescenten. Claudia en Kees Geluk verlenen hun medewerking aan deze stichting. Website: www.fgenesis.org (Spaanstalig)

De 2e kerkrentmeesterlijke collecte is vandaag bestemd voor publiciteitszaken. Naast de bekendere publiciteitszaken, vallen ook de kosten om ons als kerkelijke gemeente regelmatig te presenteren in de plaatselijke bladen (met name rond de feestdagen bijvoorbeeld onder publiciteitszaken. Van harte aanbevolen.