De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. Gezonde maaltijden voor kinderen in een krottenwijk in Lima, Peru." Veel bewoners van de arme wijk Villa Maria in Lima – de hoofdstad van Peru – leven in extreme armoede. Ze hebben geen toegang tot basisvoorzieningen en goed onderwijs. Bovendien zijn er veel sociale problemen. In 2013 begon ds. Kleinbloesem als zendingswerker van de GZB met evangelisatiewerk in Villa Maria. Inmiddels is er een kleine kerkelijke gemeente. Iedere zondag komen er zo’n 25 kinderen naar de zondagsschool. Thuis krijgen deze kinderen te weinig en vaak ook eenzijdig te eten. Daarom krijgen ze elke zondag een gezonde maaltijd aangeboden door de kerk. Daarnaast is er voor ieder kind een extra maaltijd rondom Kerst en op de Dag van het Kind. Dan is het pas echt feest!

De tweede collecte is bestemd voor de kerkrentmeester. "Het plaatselijk jeugdwerk"

Het betreft de financiële en facilitaire ondersteuning van ons jeugdwerk in het algemeen en met name voor de jeugdclubs zelf. Van harte aanbevolen!