Diaconale collecte:

Van ontmoeting naar concreet helpen

In de wijk Caberg in Maastricht is onder leiding van ds. Ron van der Spoel een pioniersplek gestart. Een pioniersplek is een nieuwe vorm van kerkzijn, voor mensen die niet naar een kerk gaan. Pioniersplekken kunnen allerlei vormen hebben. Maar ze hebben allemaal het doel een netwerk of gemeenschap te vormen, waar mensen zonder dat het hen wordt opgedrongen de waarde van het christelijke geloof kunnen ontdekken. Zo is in Caberg, waar veel bewoners een hoge maatschappelijke kwetsbaarheid hebben, in samenwerking met het Leger des Heils een ontmoetingsplek geopend. In een leegstaand café in een winkelcentrum vormen de koffiecorner en tweedehandskledingverkoop de centrale ontmoetingsplek. Er wordt concrete hulp en begeleiding geboden en er is een aanbod van activiteiten voor kinderen. Zo wordt door alles heen gebouwd aan een nieuwe geloofsgemeenschap. Helpt u mee aan de opbouw van deze pioniersplek?

 

Kerkrentmeesterlijke collecte:

Deze collecte is bestemd voor onderhoud aan de orgels en (digitale) piano’s. Van harte aanbevolen.