1e inzameling is voor de diaconie en bestemd voor het Arendsnest in Beregowo in het westen van Oekraïne, een project van Children’s Relief. Het Arendsnest biedt dagopvang en 24 uurs opvang aan kinderen in de leeftijd van 8 t/m 16 jaar. Het biedt een plaats waar de kinderen echt kind mogen zijn, gestimuleerd worden en waar ze vaardigheden leren om zelfstandig te kunnen functioneren in de samenleving. Het verlangen is dat de kinderen De Here Jezus leren kennen en een toevlucht vinden onder Gods vleugels van liefde. Op dit moment wordt de regio overspoeld met vluchtelingen, omdat het er relatief rustig is. Het is een veiliger heenkomen voor vluchtelingen die het land niet uit willen/kunnen. In het Arendsnest worden op dit moment vluchtelingen opvangen, zij krijgen o.a. maaltijden, een bed en kunnen er onder de douche. Ook de vluchtelingen die in de buurt van het Arendsnest verblijven, worden ondersteund. De nood is hoog. 

2e inzameling is voor de kerkrentmeesters bestemd voor de eredienst, zodat we God centraal kunnen blijven stellen door aanbidding, dankzegging, gebeden, prediking, lofzangen en viering van de sacramenten (doop en avondmaal).

Beide giften van harte aanbevolen.