Nu het kabinet per 19 december een harde lockdown heeft afkondigd zullen wij de komende kerkdiensten helaas weer beperken tot digitale uitzendingen. Te beginnen bij morgenochtend. Er zullen alleen gemeenteleden in de kerk zijn die de uitzending van de dienst mogelijk maken. Ambtsdragers, predikant, musici, technici en mogelijk enkele zangers.

Laten we bidden om de Geest die levend is, en werkt, op wat voor manier we ook met elkaar verbonden zijn.

Het moderamen.