Agenda
voorganger
ds. M.P.D. Barth, Schoonhoven
Collecten
kerkvoogdijcollecte
Onderhoud gebouwen en terreinen
Soort dienst
Kerkdienst