Het weer openstellen van ons kerkgebouw begint vorm te krijgen, echter voorlopig houden we qua vormgeving van de dienst vast aan de onlinediensten zoals die er nu zijn, wel willen wij daarnaast in de maanden juli en augustus kijken hoe wij weer voorzichtig kunnen opstarten. Dat doen we omdat er voorlopig nog een grote groep gemeenteleden thuis zal zijn, doordat we niet allemaal tegelijk in de kerk passen, of door gezondheid, of leeftijd. Daar zijn we solidair mee. We bieden als eerste ruimte in de kerk voor wie de diensten thuis het meest lastig te volgen zijn. We zien dat dat met name gezinnen met kinderen en tieners zijn.

  • Op zondag 5 juli hopen wij een “live” (doop)dienst te houden, waarbij alleen de doopouders en naaste familie aanwezig zullen zijn. Mooi om op deze manier een nieuwe periode te kunnen openen.
  • Zondag 12 juli willen wij weer starten met de kinderen van de KinderNevenDienst en hun ouders. De kinderen in de Voorhof met het eerste deel meekijkend op een scherm en daarna hun eigen activiteit met KND-leiding. De ouders van de kinderen zijn in de kerk welkom. De jongeren van 16+ worden deze zondag ook uitgenodigd in de kerk (zonder ouders).
  • Zondag 19 juli, zijn de KND en 16+ op dezelfde wijze welkom en daarnaast ook de vuurbaak met de ouders in de kerk. Ook de basiscatechese wordt één van deze zondagen uitgenodigd, dat wordt nog gecommuniceerd. Oppas is qua regels nog een brug te ver om op te zetten. Dus voor een aantal gezinnen zal het opsplitsen worden.

Om dit te kunnen doen, zijn er zowel voor de kerk als voor de nevenruimten protocollen opgesteld. Het kerkbezoek en het bezoek aan de “clubs” op zondag zal nog wel volgens de overheidsrichtlijnen op inschrijving plaats moeten vinden.

Aan de hand van deze ervaringen zullen we spoedig bekijken hoe wij verder gaan met zowel de morgen als de avonddiensten. Voor actuele informatie zie de Zondagsbrief en de website.

Het is mooi dat dit weer kan. Voor veel van ons vraagt het nog om geduld, dat is lastig, dat beseffen we. We hopen dat door in vormgeving uit te blijven gaan van het thuis meeleven de rek er in blijft. Hou vol!

Teus Spelt, voorzitter Wijkkerkenraad Dorpskerk Hugo Dankers, predikant Team “Weer naar de kerk” protocollering