De coronacrisis houdt ons dagelijks bezig en heeft ons in de greep.
De diaconie wil u in deze situatie vier dingen aanreiken:
1. Kijk regelmatig naar het NOS-journaal of luister naar radio 1 en/of lees een krant.  

Baseer u niet te veel op berichten die op de sociale media rondgaan; daar zit nog wel eens
nepnieuws bij en ook oproepen door mensen die graag willen verdienen aan een crisis.
2.  Wij wijzen u op bestaande telefoonnummers voor hulp,  indien u die nodig heeft:
    * 030-7440595 - servicenummer van Mens De Bilt
    * 070-4455888 - Rode Kruis nummer voor zieken en kwetsbaren over corona
    * 0800-1322 - Niet Alleen  voor mensen die vragen hebben en  hulp zoeken

       website: www.nietalleen.nl
3. Wij willen u laten weten, dat mocht u door deze crisis in acute
financiële problemen komen, u altijd een steunverzoek bij de diaconie kunt indienen 

via een email naar diaconiepkndebilt@gmail.com of een telefoontje naar een van de
diakenen.  Mocht u niet in de gemeente De Bilt wonen, dan kunt u beter
een steunverzoek indienen bij de kerk in uw eigen woonplaats.
4. Wij roepen u van harte op om er zoveel mogelijk te zijn voor de mensen om u
heen; mensen te bellen die eenzaam zijn, boodschappen te doen, voor hen te koken, mensen te
verrassen en
waar mogelijk ook te blijven lachen met elkaar.
Houd goede moed, laten we hopen en bidden dat het goed mag komen!

We wensen u allen sterkte, gezondheid en zegen toe.