familie Geluk

Vanuit onze wijkgemeente zijn enkele gemeenteleden betrokken in de zending in het buitenland. Kees en Claudia Geluk zijn met hun kinderen in de zomer van 2018 afgereisd naar Costa Rica.

Claudia zet zich in Costa Rica in voor Nicaraguaanse migranten en hun kinderen. Kees geeft theologie op het interkerkelijke seminarium ESEPA. Hier worden predikanten opgeleid die vaak al actief zijn in lokale gemeenten. Kees zal zich ook inzetten voor theologisch onderwijs in Cuba.

Op een aparte website kun je meer over hen lezen en eventueel abonneren op hun nieuwsbrief. Daar leggen zij ook uit wat ¡Pura Vida! is.