De eerste collecte is bestemd voor het Leger des Heils, met name de soepfiets. Jeroen van der Drift is outreachend verpleger bij het Leger des Heils. Nourdin Zalen is inloopmedewerker bij Herstart. Samen maken Jeroen en Nourdin iedere maandag- en woensdagavond een ronde met de Soepfiets door Utrecht. Jeroen en Nourdin zoeken actief naar mensen die buiten slapen of wonen en meestal te kampen hebben met problemen op verschillende leefgebieden. Het doel van de Soepfiets is opsporing en signalering, het leggen van contact en het opstarten van hulpverlening. Uitgebreidere informatie over het outreachende werk van het Leger des Heils in Utrecht vindt u op de website van RTV Utrecht. Helpt u het Leger des Heils mee met dit bijzondere werk? De tweede collecte is bestemd voor onderhoud orgels. Denk hierbij aan een jaarlijkse onderhoudsbeurt waaronder het stemmen, maar ook herstelwerk en een periodieke uitgebreide schoonmaak- en onderhoudsbeurt. Voor dergelijke kosten moeten we sparen, aangezien het een kostbare aangelegenheid is.