De diaconale collecte is bestemd voor Wederopbouw via de lokale kerk in Syrië.  Dit project helpt slachtoffers van oorlog en geweld in het Midden-Oosten hun leven weer op te bouwen. En dat is hard nodig. Zestig procent van de Syrische bevolking lijdt honger. Sinds 2017 werkt Tearfund samen met lokale partnerorganisatie MERATH. We ondersteunen boeren in Syrië die door de conflicten moesten stoppen met werken. Door gebrek aan middelen is de landbouwketen in het land compleet verstoord. Elk jaar ondersteunt Tearfund tenminste een landbouwproject die boeren in staat stelt hun landbouwactiviteiten weer op te pakken. We voorzien hen in zaden, landbouwmaterialen en mest. Deze steun zorgt ervoor dat de boeren genoeg kunnen verbouwen voor hun eigen levensonderhoud en daarnaast oogst overhouden om dit op de lokale markt te verkopen. Na een jaar kunnen deze boerenfamilies zelf zonder externe hulp verder.

De kerkrentmeesterlijke collecte is bestemd voor publiciteitszaken.