Op maandagavond geven we catechisatie aan de jeugd. Er zijn drie groepen:

  • een groep voor middelbare scholieren van klas 1 en 2 (12-13 jaar)
  • een groep voor middelbare scholieren van klas 3 en 4 (14-15 jaar)
  • een groep voor middelbare scholieren van na klas 4 (16-17 jaar)

De groepen hebben een mentor - dat kan een gemeentelid zijn of de wijkpredikant. Zij leiden de catechisatie. Met de catechisatie worden bijbelse thema's behandeld en besproken met de catechisanten. Er is alle gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar na te denken over het onderwerp. De catechisatie duurt telkens een uur.

Voor informatie en vragen kan worden gebruik gemaakt van het contactformulier voor de leeftijden 15- en van het contactformulier voor de leeftijden 16+. De laatste is ook voor belijdeniscatechese bedoeld.