BERICHT VAN DE DIACONIE - SPECIALE COLLECTE - CORONACRISIS

Op zondag 14 juni a.s. hopen we in onze digitale diensten te collecteren voor noodhulpactiviteiten van Kerk in Actie en het Christelijk Noodhulp Cluster. Beide organisaties hebben via hun partnerkerken en organisaties programma's opgezet op het gebied van zorg, aanvullende voedselpakketten, preventie en voorlichting.  Hiervoor zijn dringend fondsen nodig. In veel landen is de nood heel veel groter dan in Nederland, omdat de afzonderlijke mensen 
veel minder hulp krijgen, en niet kunnen rekenen op steun van maatschappij brede organisaties. Laten we er zijn voor elkaar! Ook voor onze verre naasten! De diaconie zal het totaal van alle giften hiervoor verdubbelen! )*


Heel veel dank voor uw gift op bankrekeningnummer NL23 RABO 0308 3000 76
o.v.v. extra collecte coronacrisis

)* tot een maximum van € 5.000,-