Laatste berichten

Knipperlicht 29 januari 2020

Woensdag 29 januari hebben we het op knipperlicht gehad over Lydia uit het Bijbelboek Handelingen. Lydia komt tot geloof als ze over de Here Jezus hoort waarna zij en haar gezin worden gedoopt, daarna worden Paulus en Silas uitgenodigd te logeren bij Lydia thuis.

We praten over de betekenis van ‘evangeliseren’.

En ook hoe we zelf Gods liefde aan anderen kunnen laten zien. Dat kan ook zijn in kleine dingen, lief zijn voor anderen, iets delen etc.

Knipperlicht 22 januari 2020

muurschildering

We behandelde de laatste van de 4 avonden in de serie 'Ontdek de schat' met thema: De Bijbel moet je doen

Naar aanleiding van Mattheüs 7:24-27 hebben we geleerd dat Jezus zegt dat je wijs bent als je naar Hem luistert én het ook doet, zoals een man die zijn huis op een rots bouwt en niet op zand. 

Aanpassen bijdrage Actie Kerkbalans

Deze week start de Actie Kerkbalans en we hopen dat iedereen wil bijdragen. Hiermee ondersteunt u de predikantsplaats en het gemeentewerk op een belangrijke manier. De afgelopen week hebben we onze gemeenteleden benaderd met de vraag nog eens goed naar het bedrag toegezegd voor de Actie Kerkbalans te kijken. De richtbedragen geven we nogmaals onderstaand.

Komende kerkdiensten