Laatste berichten

Collecte zondag 8 mei 2022

1e inzameling is voor de diaconie en bestemd voor het Arendsnest in Beregowo in het westen van Oekraïne, een project van Children’s Relief. Het Arendsnest biedt dagopvang en 24 uurs opvang aan kinderen in de leeftijd van 8 t/m 16 jaar. Het biedt een plaats waar de kinderen echt kind mogen zijn, gestimuleerd worden en waar ze vaardigheden leren om zelfstandig te kunnen functioneren in de samenleving.

Komende kerkdiensten