De eerste rondgang is bestemd voor het creëren van banen voor jongeren in Libanon, Jordanië en Irak. Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht zijn de meeste terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Door de zware economische crisis is het moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen weerbaarder.
De Syrische Lara zette een eigen handwerkbedrijf op en geeft nu tachtig andere Syrische vrouwen werk.
“We kunnen zelf ons hoofd boven water houden,” vertelt Lara. Veel Syrische vluchtelingen moesten in de haast alles achterlaten en leven nu in grote armoede. Ver weg van huis afhankelijk te zijn van hulp, maakt hen diep ongelukkig.” 
Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen.

Het CvK bestemd de 2e collecte voor Onderhoud aan orgels en (digitale) piano’s, die periodiek onderhoud / schoonmaak behoeven en op termijn aan vervanging toe zijn. Hiervoor moeten we sparen.