De eerste rondgang is bestemd voor Beth Shamar, algemene christelijke Dagverzorging voor ouderen met een vorm van dementie in Groenekan. Beth Shamar wil professionele, persoonlijke en warme zorg bieden aan ouderen die daar behoefte aan hebben. De naam Beth Shamar drukt dit uit. Het Hebreeuwse woord Beth betekent "huis van". Het andere Hebreeuwse woord Shamar staat voor omarming, bescherming. Beth Shamar is opgericht om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van ouderen die verminderd zelfredzaam zijn ten gevolge van dementie. Ouderen die zo lang mogelijk thuis willen en kunnen wonen, maar die één of meerdere dagen per week verzorging en begeleiding in groepsverband behoeven, zij zijn bij Beth Shamar op het juiste adres. Bijkomend voordeel is dat familie en andere mantelzorgers hierdoor ontlast worden. Met uw bijdrage kunnen extra activiteiten bekostigd worden, helpt u mee? De tweede rondgang is bestemd voor onderhoud van gebouwen en terreinen.