De eerste collecte is een landelijke Zomerzendingscollecte, bestemd voor een doel van de GZB: hulp aan huisgemeenten in Bulgarije. Na een halve eeuw communisme richt Bulgarije zich sinds 1989 steeds meer op het Westen. Veel Bulgaren zijn in naam oosters-orthodox, maar geloof speelt nauwelijks een rol in hun leven. Voor een Bijbelgetrouw christen is het daarom lastig het geloof handen en voeten te geven. Toch ontstond in de zuidoostelijke regio Boergas de organisatie ”Samaritaanse Vrouwen”. Het is een kleine groep vrouwen die het Evangelie in woord en daad wil delen in de omgeving van Boergas. Mede door het werk van deze groep kwam Channa tot geloof in Christus. Ondanks tegenstand van haar islamitische man en omgeving volhardt ze in het geloof. De GZB helpt de ”Samaritaanse Vrouwen” in Bulgarije. Zendingswerker Foka van de Beek geeft theologische ondersteuning aan onder meer deze groep huiskerken. Ook ondersteunt de GZB de organisatie door het verstrekken van Bijbels en voedselpakketten. Helpt u mee? Voor 25 euro krijgt een gezin een voedselpakket van een huiskerk. De tweede rondgang is voor de eredienst. In de eerste plaats betreft het kosten die te maken hebben met het voorgaan van ons predikanten in de diensten, maar ook de ‘inhuur’ van de gastpredikanten en alles wat daar direct mee van doen heeft. Beide collectes worden van harte door de kerkrentmeesters aanbevolen.