Update 17 december 2020

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen hebben wij als kerkenraad de afgelopen dagen ook weer overwogen wat wijs is rond onze erediensten. We volgen tot nu toe steeds de adviezen van de landelijke PKN. Daaruit is er deze week geen stellig advies gekomen, maar wordt wel de richting gewezen om in deze tijd van harde lockdown weer naar helemaal online over te gaan. Wij hebben besloten daar als Dorpskerk in mee te gaan. Uit solidariteit met de velen voor wie de druk op wat voor manier dan ook hoog is deze tijd.

Dit betekent concreet het volgende.

Vanaf komende zondag zullen de erediensten alleen online mee te beleven zijn. Alleen de voorganger, ouderling van dienst, musici en technici zijn in de kerk.
Oppas en Kindernevendienst gaan in de pauzestand. De Kindernevendienst werkt aan een alternatief wat thuis voor de kinderen te kijken is.
Er zijn geen avonddiensten. Daarvoor zijn extra technische vrijwilligers nodig ten opzichte van hoe we de avonddiensten nu uitzenden. En met hen moeten we in deze weken van extra diensten zorgvuldig omgaan. Daarbij beperken we zo reisbewegingen.
Ook de diensten rond de Kerstdagen worden online ingevuld. Voor de Kerstavond hadden we ons daar al op voorbereid, deze dienst is al van tevoren opgenomen. De Kerstochtenddienst komt wel live uit de kerk. 
Een ingrijpende stap is dit weer. Maar het lijkt ons in allerlei afwegingen het beste.  
We besluiten met de woorden die ds. Marco Batenburg, voorzitter van de generale synode van de PKN schrijft: “De lockdown die is afgekondigd heeft een immense impact op onze samenleving. Iedereen voelt daarvan de gevolgen en ons dagelijkse leven ziet er de komende weken heel anders uit dan we hadden gehoopt. In deze situatie leven we toe naar Kerst. We vieren de komst van Immanuel - God met ons. Het is mijn gebed dat Zijn licht ons ook in deze situatie zal bemoedigen en leiden.”