Vandaag hadden we weer een grote gezellige groep kinderen. We hebben uit de Bijbel gelezen over Zacheüs, in Lucas 19. 

Zacheüs is de Joodse oppertollenaar van Jericho. Toen Jezus in Jericho kwam, ging Zacheüs kijken of hij Jezus kon zien. Vanwege de grote menigte en omdat hij klein van stuk was, liep hij vooruit en klom in een vijgenboom. Toen Jezus langsliep gebood hij hem uit de boom te komen en wilde bij hem in huis komen. Zacheüs bekende schuld en beloofde al het teveel gevraagde belastinggeld terug te betalen, in viervoud.

Verder hebben we leuk geknutseld en spelletjes gedaan. Het was een gezellige avond.