In de Stille week en met Pasen vraagt de diaconie uw aandacht voor een project van Kerk in Actie: “Overleven in een burgeroorlog”.  

In 2011 vierde Soedan haar onafhankelijkheid. Twee jaar later brak een burgeroorlog uit. Honderdduizenden mensen zijn gedood. Vier miljoen mensen sloegen op de vlucht, waarvan de helft in eigen land. Hongersnood ligt voortdurend op de loer, een groot deel van de bevolking heeft te kampen met ernstige voedseltekorten, mede door de vele vluchtelingen uit naburige landen en doordat door aanhoudend geweld de akkers niet bewerkt worden.

De burgeroorlog is nog niet voorbij, maar veel menen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de Zuid-Soedanese kerk help Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden Er wordt gereedschap en goed zaaizaad verstrekt. Mensen leren een eigen inkomen verdienen, bijvoorbeeld door zeep te maken.

Daarnaast wordt er hulpgeboden door het bouwen van toiletten, uitreiking van hygiënepakketten en voorlichting over hygiëne en mensenrechten. Ook worden er waterputten gerepareerd en wordt er training gegeven voor het onderhoud en gebruik van deze putten.

Wilt u een bijdrage geven voor dit mooie doel? Graag op NL 23 RABO 03083000 76     Hartelijk dank!