De kerk is niet alleen de plek waar het Woord gehoord wordt, maar ook waar de stilte gezocht wordt. Waar inkeer en gebed tot de vaste onderdelen van de liturgie behoren. En het is mooi dat de kerk in tijden van nood altijd de deur kon openzetten, voor een moment van bezinning en rust, voor het ontsteken van een licht als een gebed, om elkaar te ontmoeten en te schuilen onder de hoede van de HEER.Dat openzetten van de kerk zal in deze crisis, waar juist aangedrongen wordt op sociale terughoudendheid, niet gaan. Toch zoeken we met elkaar naar een dergelijk moment. Daarom willen we op woensdagavond 18 maart om 19.30 u een korte gebedsdienst houden in de Dorpskerk die uitgezonden zal worden via kerkradio&tv, YouTube en RTV De Bilt.
U kunt deze dienst bekijken en beluisteren op de volgende wijze:

Dit is een gezamenlijk gebedsmoment, een initiatief van Dorpskerk en Oosterlichtkerk samen. Als je gebedsintenties hebt of voorbeden wilt aanvragen dan kun je dat doorgeven aan één van de predikanten, telefonisch of per mail (via het contactformulier). In deze bijeenkomst

  • lezen we een Psalm
  • en wordt deze ook tot klinken gebracht,
  • worden we stil
  • en bidden we voor de wereld in nood,
  • voor de zorgen in ons midden,
  • voor allen,
  • voor wie ons gevraagd wordt te bidden.

Namens de Protestantse gemeente De Bilt:
ds. Hugo Dankers
ds. Evert van Leersum
 

Agendavermelding
Virtuele gebedsdienst
Agenda