Vanuit de wijkkerkenraad wordt gevraagd om geen bijeenkomsten/kring/clubs meer te houden. In elk geval tot en met 6 april 2020. Daar waar fysiek contact niet nodig is, dat ook niet te doen. Als creatief iets wordt gevonden met contact via mail. skype, mobiel dan is dat alleen maar fijn. Zeker ook in het kader van omzien naar elkaar.

Ook sectie bezoek werk wordt per telefoon gedaan.