Op woensdag 15 januari hebben we met elkaar nagedacht over de Bijbel, een verzameling van 66 verschillende boeken waarin Gods verhaal met de mensen duidelijk wordt.
De kinderbijbels beschrijven (vaak) de bekende verhalen van Adam en Eva, Noach, Abraham, Mozes, Daniël etc. Al deze verhalen passen in een verhaallijn, ze staan niet los van elkaar. Ook hebben we met elkaar besproken hoe belangrijk het is om dagelijks uit de Bijbel te lezen, Gods liefdesverhaal met ons te lezen. We hebben daarbij gelezen uit 2 Timotheüs 1, waarin duidelijk wordt dat Timotheüs veel over de Bijbel heeft geleerd via zijn oma en moeder ( Loïs en Eunice).
Ook al laten wij mensen God in de steek, Hij blijft  initiatief nemen om ons te zoeken. Om Gods liefde te voelen is het belangrijk dat wij God zoeken d.m.v. het lezen in de Bijbel, te bidden en te zingen.

We hebben geprobeerd om met elkaar de stamboom van Abraham in te vullen, dit was best heel moeilijk, zelfs met de Bijbel op tafel (Genesis).

Vervolgens zijn we, na de traktatie van een jarige in ons midden, aan het knutselen gegaan, een houten kistje versierd met mooi papier en lint. Wat zou het leuk zijn om in dat kistje Bijbelteksten te bewaren!