Deze week start de Actie Kerkbalans en we hopen dat iedereen wil bijdragen. Hiermee ondersteunt u de predikantsplaats en het gemeentewerk op een belangrijke manier. De afgelopen week hebben we onze gemeenteleden benaderd met de vraag nog eens goed naar het bedrag toegezegd voor de Actie Kerkbalans te kijken. De richtbedragen geven we nogmaals onderstaand. Mocht je al een toezegging (bijvoorbeeld digitaal) hebben gedaan en deze nog willen aanpassen, neem dan contact met ons op met het daarvoor bestemde contactformulier met vermelding van je gegevens en je verzoek of wens. 

Wat betreft de richtbedragen, de leidraad is 1 tot 2 procent van het netto inkomen te geven, dat is per maand (p/mnd):

  • bij netto inkomen € 2.000 p/mnd : € 15 tot € 30 p/mnd;
  • bij netto inkomen € 2.500 p/mnd : € 25 tot € 50 p/mnd;
  • bij netto inkomen € 3.000 p/mnd : € 37,50 tot € 75 p/mnd;
  • bij netto inkomen € 4.000 p/mnd : € 60 tot € 120 p/mnd;
  • bij netto inkomen € 5.000 p/mnd : € 100 tot € 200 p/mnd.

Als je dit (of meer) reeds geeft, hopen we van harte dat je je bijdrage wilt voortzetten. Hiermee hopen we samen financieel een gezondere wijkgemeente te kunnen worden waarin iedereen naar vermogen bijdraagt. Volgen we allemaal dit schema, dan staan we er straks zeker beter voor! Bij vragen kun je ook terecht bij de ouderling-kerkrentmeesters van de wijkgemeente Dorpskerk.