Op 16 februari as. hopen we de diaconale dienst extra luister bij te zetten door de bijdrage van een projectkoor met zangers (m/v) uit onze beide wijkgemeenten. Daarom kan het gemeentekoor uit de Oosterlichtkerk uitgebreid worden met iedereen die het leuk vindt om in deze gezamenlijke dienst deel te nemen aan dit koor. Houd je van zingen? Zing dan mee! De repetities zijn op dinsdag 11 en vrijdag 14 februari, van 19.00-20.00 uur in de Oosterlichtkerk. Je kunt je opgeven bij Joke Firet.