De eerste collecte is bestemd voor VOORKOM! Jeugdpreventie

Voorkom! geeft voorlichting aan kinderen en tieners over middelengebruik. Dit doen wij door het verzorgen van preventielessen die voornamelijk op scholen worden gegeven. De preventielessen gaan over de thema’s alcohol, drugs, roken, gokken, internet en gamen. Met deze lessen wil Voorkom! leerlingen leren om zelf gezonde keuzes te maken.

De tweede collecte is bestemd voor pastoraat.