Diaconale inzameling op 24, 25 en 26 december 2022

Kinderen in de Knel.

Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken krijgen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en ze helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak. Met de opbrengst van de kerstcollecte steunt Kerk in Actie de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Helpt u mee licht te brengen in het leven van deze kinderen?

 

Kerkrentmeesterlijke collecte op 25 en 26 december 2022 

25 december: Voor het pastoraat. Dit is een breed omvattend begrip voor alle kosten met betrekking tot reguliere en specifieke pastorale zorg en begeleiding.

26 december: Ook voor het pastoraat, maar dan meer voor de toerusting.