De eerste collecte is bestemd voor Noodhulp Oekraïne via “ Zending over grenzen” Oekraïne is het op een na grootste land van Europa en het armste land na Moldavië. Het land worstelde al decennialang met corruptie en economische problemen, maar nu verkeert Oekraïne in een enorme crisis. Vanwege de invasie van Rusland heerst er grote chaos in het land: gevechten, slachtoffers, bombardementen, verwoesting van het land, vernietigde infrastructuur, vluchtelingenstromen, tekorten aan water, elektriciteit, voedsel, medicijnen en daarnaast de psychologische gevolgen voor de bevolking zoals trauma’s, leed en angst. Miljoenen Oekraïners zijn op de vlucht geslagen naar andere landen, terwijl degenen die zijn achtergebleven, zich in een levensgevaarlijke omgeving bevinden. De economie van Oekraïne, “de graanschuur van Europa”, stortte in na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991. Hoewel het land moeizaam opkrabbelde in de jaren erna, kreeg Oekraïne een aantal harde klappen te verduren, waaronder het gewapende conflict in het oosten. Het conflict dat in 2014 begon, heeft ervoor gezorgd dat miljoenen mensen dringend hulp nodig hebben, omdat ze door hun reserves heen zijn en worstelen om eten op tafel te zetten. Door de huidige crisis is het aantal inwoners dat in grote nood verkeert, explosief gestegen. Zending over Grenzen biedt momenteel extra noodhulp in Oekraïne. Er worden warme maaltijden uitgedeeld en opvang geregeld voor Oekraïense vluchtelingen, ook net over de grens in Moldavië en Roemenië. Daarnaast blijft men zoveel mogelijk de reguliere projecten uitvoeren in het westen van Oekraïne, in Sarny, Rivne en Blahodatne en in het gebied dat getroffen werd door de Tsjernobyl-ramp in 1986. Er wordt praktische, emotionele en geestelijke steun geboden aan kinderen die wonen in tehuizen en er worden gezinnen ondersteund die in armoede leven. Rondom Kerst worden voedselpakketten uitgedeeld aan kwetsbare ouderen.

De diaconie heeft deze organisatie gekozen op voorspraak van een gemeentelid en zal de opbrengst daarom verdubbelen. Alle reden om gul te geven! Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De tweede collecte is bestemd voor Publiciteitszaken, voor de informatieve website en de bijbehorende webhosting.