Laatste berichten

Collecte 25 september 2022

Op deze Vredeszondag is de eerste rondgang een landelijk collecte voor Vredeswerk: Vrouwen als vredestichters. In Colombia leed men 50 jaar lang onder een burgeroorlog met 220.000 doden, 5 miljoen ontheemden en 15 miljoen armen tot gevolg. Op dit moment leeft tien procent van de bevolking nog steeds in extreme armoede. Vrouwen en kinderen hebben namelijk nog vaak te lijden onder huiselijk geweld. Hoe kunnen slachtoffers en daders straks weer samenleven?

Collecte 18 september 2022

De eerste collecte is bestemd voor Noodhulp Oekraïne via “ Zending over grenzen” Oekraïne is het op een na grootste land van Europa en het armste land na Moldavië. Het land worstelde al decennialang met corruptie en economische problemen, maar nu verkeert Oekraïne in een enorme crisis.

Collecte 11 september 2022

Beide collectes worden ingezameld door het College van Kerkrentmeesters. De eerste is een landelijke collecte voor Catechese en educatie (JOP). Jongeren zijn de toekomst van de kerk! Des te belangrijker dat zij zich er thuis voelen, dat ze serieus worden genomen en dat ze een volwaardig stem hebben. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren.

Collecte 4 september 2022

Eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie Stop de hongersnood in Oost-Afrika Voor meer dan 23 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië dreigt honger, omdat er in bepaalde regio’s al drie jaar nauwelijks regen is gevallen. Door de klimaatcrisis zijn de weersextremen groter geworden. De oorlog in Oekraïne heeft de brandstof- en voedselprijzen doen stijgen en de graanexport laten stagneren. De meest kwetsbare mensen worden het zwaarst getroffen. Kerk in Actie steunt hen met water en voedsel. Help mee.

Komende kerkdiensten