Home

Nieuwsberichten

Het is al weer einige weken geleden dat Joost en Zwany Paauw afscheid hebben genomen als kostersechtpaar van de Dorpskerk. Eind januari heeft Anco de Rooij een gesprek met hen gehad over 30 jaar kosterschap. Het was een boeiend gesprek met 2 bevlogen enthousiaste mensen. Het verslag van dit gesprek kunt u in de bijlage bij dit bericht vinden.

Klik op de titel van dit bericht en daarna op de bijlage om het verslag te openen.


 
Mokkenactie predikantsplaats

De exclusieve mok met foto's van de Dorpskerk is nog tot 16 februari 2009 te bestellen.  De kosten bedragen  € 6,- en de opbrengst is bestemd voor de predikantsplaats.. Bestellen kan via de website of met de bestelformulieren die in kerk aanwezig zijn. Op 15 februari 2009 kunt de mok tijdens het koffiedrinken in de Voorhof zien. Tevens kunt u dan voor het laatst bestellen.

Na 16 februari 2009 sluit de actie en is bestellen niet meer mogelijk.

Klik hier om te bestellen. U dient uw naam en adres op te geven en het aantal mokken dat u wenst te bestellen. U ontvangt dan een mail hoe u kunt betalen.

Deze collecte is bestemd voor een project van Kerk in Actie in het noorden van Birma. Hier werkt de christelijke organisatie World Concern samen met de landbouwers hard aan het verbeteren van de voedselzekerheid in het land. World Concern leert de boeren hoe zij door het toepassen van duurzame landbouwmethodes hun opbrengst kunnen vergroten. Ook zorgt World Concern voor materiaal zoals zaaigoed. World Concern is verder nog actief op het gebied van microkrediet, natuurbeheer en gezondheidszorg. Dankzij het werk van World Concern krijgen de boeren in Birma een beter bestaan en kunnen zij op eigen benen staan! 
 
Klik hier voor meer informatie

Op woensdagavond is zijn er naast de Dorpskerk 6 (!) auto's weer een auto opengebroken en zijn er een aantal tweetal laptops gejat. Het lijkt erop dat de Dorpsstraat een geliefd gebied is voor autodieven.

Rond 20:00 liepen twee van onze gemeenteleden* naar de Dorpskerk toe. Toen ze op de Dorpsstraat liepen, hoorden ze al wat geritsel in de bosjes tussen het Baken en de Dorpsstraat. Aangekomen bij het Baken kwam er een man uit de bosjes die iets bij zich had. Hij had een vaag verhaal waarom hij daar was en ging er vandoor met zijn auto die hij tussen de Voorhof en het Baken had geparkeerd. 
Bij controle werd er in de bosjes een sjaal gevonden die er net lag. Tegenover de Dorpskerk was in een bedrijf een feestje aan de gang. Toen er werd nagevraagd of iemand deze sjaal kende, bleek dat zo te zijn. De eigenaar van de sjaal liep naar zijn auto om te constanteren dat zijn zijruit was ingeslagen en er 2 laptops ontvreemd waren. Later bleek er bij meer auto's ingebroken te zijn.

Mochten er meer mensen iets gezien hebben, dan vragen we ze om contact op te nemen met de webredactie. Er zijn ouders geweest die hun kinderen hebben opgehaald tussen 19:45 en 20:00.

* = Het verhaal is geanoniemiseerd. Je weet maar nooit

Een korte sfeerimpressie van de fusiedienst. Alle foto's zijn gemaakt door de 'huisfotograaf' van de Opstandingskerk Nico van de Ham jr. Het copyright ligt bij hem.

Hier staat de complete collectie van 91 foto's.

Hoe werkt de fotopresentatie?
 • Starten? Klik op het "Play" symbool.
 • Pauzeren? Klik op het "Pauze" symbool.
 • Voor of achteruit? Klik op één van de "Pijltjes" symbolen.
 • Downloaden? In de linkerbenedenhoek staat een link naar het albumOnze jeugd had afgelopen zondagmiddag met andere jeugd een ontmoeting in de Footsteps-kelder.

Nog een serie foto's vanaf andermans toestel

 • Druk op play om te starten
 • Met de pauzetoets kan de presentatie onderbroken worden
 • Met de pijltjes kan je achteruit of vooruit bladeren
 • Fotos opslaan? Ga hierheen > klik op een foto > kies linksboven voor "Downloaden".

Op woensdag 14 januari 2009 werd in "de Schakel" het fusiecontract van de protestantse gemeente te De Bilt getekend. Dit zijn enkele foto's die tijdens het tekenen gemaakt zijn.

 • Druk op play om te starten
 • Met de pauzetoets kan de presentatie onderbroken worden
 • Met de pijltjes kan je achteruit of vooruit bladeren
 • Fotos opslaan? Ga hierheen > klik op een foto > kies linksboven voor "Downloaden".
 • We hebben meer foto's gemaakt. Wilt u alle foto's zien van alle tekenende mensen? Volg dan deze link.
Afgelopen zondag zijn in de ochtenddienst een viertal nieuwe ambtsdragers bevestigd.
 
 • Druk op play om te starten
 • Met de pauzetoets kan de presentatie onderbroken worden
 • Met de pijltjes kan je achteruit of vooruit bladeren
 • Fotos opslaan? Ga hierheen > klik op een foto > kies linksboven voor "Downloaden".
Op maandagavond 12 januari is er ingebroken in een auto die geparkeerd stond voor de Dorpskerk.

Ds. van Dijk, onze interimpredikant had zijn auto geparkeerd in een parkeervak aan de Dorpsstraat. Tussen 21:30 en 22:00 was hij aanwezig bij de belijdeniscatechisatie in het gebouw "het Baken". Bij terugkomst merkte hij dat zij achterklep opengemaakt was en dat zijn laptop en enkele andere spullen verdwenen waren.

Zou u deze dief uitnodigen om te komen eten en met hem over vergeving te praten?
Zondag 18 januari wordt voor de Protestantse Gemeente te De Bilt een historische dag. Op 14 januari a.s. zal de akte voor de fusie de notaris passeren. Daarmee zal de vereniging van de Hervormde Gemeente te De Bilt en de Gereformeerde Kerk van De Bilt een feit zijn. Over de vele vergaderingen en dito werkzaamheden welke de fusie met zich bracht, zult u ongetwijfeld nader worden geïnformeerd. Op zondag 18 januari zal de afronding van het fusieproces gevierd worden in een gezamenlijke feestelijke dienst in de Opstandingskerk.
Het is goed om een zo belangrijk moment te markeren. De Immanuelkerk en de Dorpskerk zijn die ochtend gesloten. De avonddienst gaat in de Dorpskerk uiteraard gewoon door, waarin Lennart Aangeenbrug verder hoopt te gaan in het spoor van de fusiedienst en een tekst te behandelen die volgt op wat in de fusiedienst is verkondigd.
Op 18 januari is er KND en oppas in de OK. De predikanten Van Dijk, Hoekert, Landman en mevr. Oskam - van Zwol hebben een aandeel in de ochtenddienst. Tevens verleent Lennart Aangeenbrug zijn medewerking bij het onderdeel ‘jeugd’. Er is een gedrukte liturgie. Alle ambtsdragers uit genoemde wijken zullen aanwezig zijn, waarbij uit iedere wijkgemeente ambtsdragers dienst zullen doen.
Op de website worden in de loop van deze week enkele artikelen verzameld over de fusie. U / je kunt ze vinden op de site door naar ‘informatie’ en dan het kopje ‘Protestantse kerk te De Bilt’ te gaan.
Iedereen hartelijk uitgenodigd voor zowel de morgendienst in de Opstandingskerk als de avonddienst in de Dorpskerk!

Ledenactiviteit

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 1 gast online.