Home

Nieuwsberichten

Enkele weken geleden interviewde Martin Koelewijn (wijkouderling in onze gemeente) Lennart Aangeenbrug. Lennart geeft op dit moment catechesatie en heeft missionaire taken. Aan het begin van dit jaar liep hij zijn vicariaat bij Ds. Smelt.
 

Zoals u in de vorige zondagsbrieven hebt kunnen lezen legt het kostersechtpaar Paauw, na heel veel jaren trouwe dienst, hun werkzaamheden neer.  Altijd stonden zij klaar voor onze gemeente, niets was hen teveel.  Wij zijn hen daar erg dankbaar voor.
Na de dienst van 4 januari krijgt u de gelegenheid om hen hiervoor persoonlijk te bedanken.

Bij zo'n kostersloopbaan hoort een gepast cadeau. Als u wilt, kunt u hieraan bijdragen door in de inmiddels bekende schoenendoos, die de hele maand december op de tafel onder de toren staat, een bijdrage te doen. Ook is het mogelijk een bedrag over te maken op bankrekening 3083.00.246 of postbank 5255881 t.n.v. Wijkkas Dorpskerk De Bilt, o.v.v. cadeau kostersechtpaar.

Op de foto ziet u koster Joost Paauw in actie.Wilt u bekende kerstliederen zingen en
het  kerstevangelie horen?

Op 24 december 2008 om 22.00 uur is
er de jaarlijkse kerstnachtdienst.

Voorganger: Ds. A. Markus uit Utrecht en
medewerking van de muziekgroep
van de Dorpskerk. Als bijlage aan dit
bericht vindt u de liturgie.

Op 24 november interviewde Wouter van Voorst onze consulent Ds. De Boo. Het vraaggesprek is als bijlage bij dit nieuwsbericht gevoegd.

Wanneer u een kijkje neemt op het kerkhof bij de Dorpskerk, zult u ontdekken, dat gedeelten van de grafstenen bedekt zijn met diverse soorten mossen. Nu blijkt dat deze mossen een bijzonderheid zijn. Vele van deze soorten mos komen alleen voor op genoemde begraafplaats. In totaal bestaan er 700 verschillende mossen, waarvan er 70 hier te vinden zijn. Deze mossen zijn zo bijzonder, dat de stenen niet schoongemaakt mogen worden. Dit was dan ook de reden, dat een filmploeg op donderdag 13 november 2008 aantrad, om opnamen te maken op het kerkhof van deze mossen. Daarbij was een zeer deskundig man aanwezig, die uitleg gaf over de diverse soorten. De opnames zijn bedoeld voor het t.v. programma: "vroege vogels". Zover bekend zal de datum van uitzending zijn 23 december 2008 om 19:30 uur op Nederland 2. De uitzending is later ook te bekijken via Uitzending Gemist op internet. Zo komt de Bilt weer eens "in de picture". Kijken dus.

De kerkenraad wil al het mogelijke doen om haar taak zo goed mogelijk uit te voeren. De kerkenraad ziet het als één van haar belangrijkste taken de naasten bij te staan in vooral moeilijke en/of droevige tijden. In het bericht ""verzoek om pastoraal contact" leest u hoe in contact kunt komen met de kerkenraad.
Op Donderdag 9 Oktober 2008 interviewde ik, Lennart, dominee Smelt in zijn nieuwe pastorie te Bodegraven. Het interview heb ik als een bijlage aan dit nieuwsartikel toegevoegd.
Woensdag 15 oktober is er in de wijkgemeente ‘de Ark’ in Bilthoven een Bijbelwerkdag. Van 09.15 tot 15.00 uur voor de ‘kids’ van 4 tot 9 jaar en van 17.00 tot 21.00 uur de groep van 10 tot 14 jaar. Alles is gratis en er is eten tussen de middag. Zuiderkapel, Boslaan 3 te Bilthoven.

In de afgelopen maanden heeft Lennart Aangeenbrug, inmiddels een goede bekende in onze gemeente, een hoop tijd achter zijn computer doorgebracht om de vernieuwde website mogelijk te maken. De Wijkkerkraad heeft daarom besloten om aan Lennart een kleine attentie te geven als dank voor het werk wat hij voor de website heeft verricht.

Lennart bedankt voor al het werk dat je voor de website gedaan hebt. We hopen en gaan er ook wel een beetje vanuit dat je ons de komende tijd nog zal ondersteunen.

Op woensdag 8 oktober 2008 organiseert de Missionaire Werkgroep een kindermiddag in De Voorhof.

Om 14:00 uur begint de voorstelling "Gewoon Even Anders" van Poppentheater Arcanta. De toegang is gratis.

Ledenactiviteit

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.