Home | Groepen | ActiviteitenOp D.V. zondag 10 oktober 2010 is er een gemeentedag. Dit is een dag die in het teken staat van het thema ‘Lees je Bijbel, bid elke dag’. Het is de start van de Bijbel10daagse, een 10-daags project van het Nederlands Bijbelgenootschap. Wij willen als gemeente elkaar ontmoeten rond bovengenoemd thema.
Het programma ziet er als volgt uit:

• Na de dienst koffiedrinken
• Presentatie diaconaal appel en presentatie van verschillende activiteiten in de gemeente.
• Gezamenlijke maaltijd met een bespreking naar aanleiding van de preek.
• Afsluiting in de kerk met een korte terugblik, met gebed, meditatie en liederen.
De afsluiting in de kerk is omstreeks 14.30 uur. Dit is ook via de kerkwebradio te volgen.

Vanwege deze gemeentezondag, waar we iedereen hopen te ontmoeten, zal er op 10 oktober geen dienst om 19.00 uur zijn.  U kunt zich aanmelden tot 5 oktober door te bellen of e-mailen met Nico Drieënhuizen.

Voor alle ouders die hun kind(eren) op de kinderneven/oppasdienst hebben, is het verzoek om zo mogelijk mee te draaien in een kleine pool, zo dat een ieder van deze dag kan genieten. Wilt u dit alstublieft aangeven voor de kindernevendienst bij Marijke v/d Mast voor de oppasdienst bij Sandra van Beek.  Het thema voor de gemeentezondag is ‘Lees je Bijbel, bidt elke dag’. We staan zondagochtend stil bij Efeze 6: 10-20. De verzen waar we met elkaar over na willen denken zijn: ‘Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen’. Wanneer u nu al (brandende) vragen hebt over dit Bijbelgedeelte of over het Bijbellezen en bidden, dan kunt u ds. Codée hierover bellen of e-mailen. 

Hierbij een dringende oproep van onze predikant om komende zondag bij de gemeentedag aanwezig te zijn. Het is een unieke kans om zo elkaar in alle rust te kunnen ontmoeten. Mocht u tussen de middag om wat voor reden niet kunnen, komt u dan als het even kan wel bij de afsluiting in de kerk om 14.00 uur. Hartelijk welkom! 

Ledenactiviteit

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.