Home | Nieuwsberichten | A. de Rooij's blog

In de laatste week voor Pasen willen wij elkaar helpen om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus en het naderende Paasfeest. Vanaf maandag 21 maart staan we iedere keer stil bij ontmoetingen op de Via Dolorosa (de weg die Jezus is gegaan toen Hij zijn kruis droeg naar de heuvel Golgota, waar Hij uiteindelijk werd gekruisigd en begraven. 


710


De korte samenkomsten op maandag-, dinsdag, woensdag-, donderdag- en zaterdagavond beginnen steeds om 19.30 uur in de Dorpskerk en duren ongeveer een half uur. De dienst op Goede Vrijdag begint eveneens om 19.30 uur. In deze dienst zal ook het Heilig Avondmaal worden gevierd. De bijeenkomsten hebben een sober karakter. We komen in stilte de kerk in en verlaten deze ook weer in stilte. 
 

Stil staan wil ik bij Uw lijden, bij Uw sterven, dan mag ik weten 
Wie U bent, wat U deed. 
Omdat het antwoord dan gegeven is. 
Het geheim is openbaar geworden. 
De stilte wordt opgeheven straks als het zondag wordt. 

We hopen u en jou één of meerdere avonden te mogen ontmoeten. Vanaf maandagavond ligt er in de kerk voor iedereen een liturgie gereed waarin de opzet van deze bijeenkomsten verder uitgewerkt is.

Ledenactiviteit

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.