Home | Nieuwsberichten

Nieuwsberichten van Gea de Rooij

Vandaag hebben we ons verdiept in het leven van Salomo.
Salomo wordt de nieuwe koning: een moeilijke taak!
Hij is nog zo jong en wat is nou goed voor het volk? Dan krijgt hij een droom,
waarin God tegen hem zegt: Vraag maar wat je wilt, ik zal het je geven.
Salomo vraagt God wijsheid om het volk te leiden. God gaf Salomo veel wijsheid
en inzicht, maar hij kreeg ook nog rijkdom, respect en een lang leven.
Salomo schreef zijn wijsheden ook op. Ze staan in de Bijbel in het boek Spreuken.

De bloemschikking staat vandaag (uiteraard) in het teken van het thema van deze dienst ‘Zing voor de Heer’: ‘Lof met loof’. In Psalm 96 lezen wij: ’Wees vrolijk, hemel en aarde, Zee en alles wat daar leeft laat horen, Velden en alles wat daar groeit wees blij, Juich, bomen in het bos’. Voor de verbeelding zijn er verschillende muziekinstrumenten van natuurlijke materialen gemaakt; Fluit en orgel van de stengel van de berenklauw, harp en notenbalk van wilg.

Zondagavond 19 februari 2017 is er weer een jeugddienst. Voorganger is Nathan Noorland en het thema is "MASKS OFF!".
Allen weer hartelijk welkom.


Deze week ging het over engelen. Wat zijn engelen? Bestaan ze wel? Wat doen ze? We hebben een aantal vragen over engelen beantwoord, het kerstverhaal over de engel(en) die aan de herders verscheen uit het oogpunt van een herdersjongen gehoord, een interview met een engel gehouden en een heel spannend en wonderlijk verhaal gehoord van een jongen die door een slang gebeten was en door een engel naar huis is gedragen. Best indrukwekkend!
We weten nu dat engelen boodschappers van God (kunnen) zijn en aan God eer bewijzen.

Kom, laten wij aanbidden!  Dit thema hoort nog een beetje bij kerst… We hebben veel vragen uit Click behandeld, nav. Psalm 66. Daarvan leerden we dat God aanbidden = God blijmaken! En dat kan op veel manieren, bv. muziek maken, iemand helpen of een compliment geven,
God danken voor alle mooie dingen en genieten van de natuur. Daarna hebben we geluisterd en meegezongen met het lied: Heer,  ik wil U aanbidden van Marcel en Lydia Zimmer.

Zondag 29 januari 2017 is er kleuterkerk. Deze keer in de Immanuelkerk. Zie bijlage voor meer informatie.

Knipperlicht maakt kerststukjes

Woensdag 14 december 2016 kwamen we voor het laatst bij elkaar dit jaar.
We hebben het kerstverhaal gehoord en zoals altijd op deze avond werden er kerststukjes gemaakt.
Het was een gezellige drukte bij het uitzoeken van groen en versieringen. Een houten kaars en spuitsneeuw maakten de kerststukjes tot kunstwerk!  Met nog een spelletje aan het
eind van de avond en wat lekkers voor thuis werd 2016 afgesloten.

Vanavond zijn we begonnen aan een serie van 4 met als thema: Goed Nieuws. We hoorden over Maria die goed nieuws van de engel kreeg. Daarna maakten en versierden we kerstkaarten. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de Syrische vluchtelingen in De Bilt. De mooie kaarten (zie foto) gaan we snel op naam bezorgen aan de Essenkamp!

Ledenactiviteit

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 2 gasten online.