Home | Groepen | Activiteiten

De gemeente van Christus is een gezonden gemeente doordat zij leven mag van het haar geschonken evangelie van kruis en opstanding. Gehoor gevend aan de grote opdracht van Christus (Matteus 28: 19) wil de zendingscommissiede betrokkenheid van de gemeenteleden bij het zendingswerk vergroten door:

  • het stimuleren van de voorbede voor gezin en gemeente;
  • het verspreiden van rondzendbrieven en het plaatsen van andere publicaties in de kerkelijke bladen en de website;
  • het organiseren van zendingsavonden;
  • het concreet wijzen op onze financiële verantwoordelijkheid. Dit gebeurt jaarlijks door de zendingscollecten in het voorjaar, rond de Pinksteren, in de zomer en in het najaar. Bij de Pinksterzendingscollecte wordt er ook huis aan huis een brief bezorgd. Verder zijn er de zendingsbussen, die een speciale bestemming hebben gekregen via het programma "Deelgenoten" van de Gerefomeerde Zendingsbond (GZB). Ook onze damesvereniging Tryfosa werkt voor de zending;
  • het stimuleren van betrokkenheid/lidmaatschap van de IZB (www.izb.nl) en de GZB (www.gzb.org), twee organisaties binnen de PKN die zich bezighouden met zending binnen en buiten Nederland.

Op dit moment ondersteunen wij onze oud-gemeenteleden Matthijs en Rosa Geluk in Peru. Klik hier voor meer informatie over hun werk. 

Het wereldwijde werk van God kan ons hier weer enthousiast maken. Het laat zien dat het geloof nooit vanzelfsprekend is, maar steeds weer een van wonder van de Zendende God. We vinden het belangrijk dat jongeren dit merken. Daarom worden de zendingsavonden op een catchese avond georganiseerd. Vrijwilligerswerk bij een project overzee wordt gestimuleerd en indien mogelijk ook mede georganiseerd opdat men ervaart wat geloven in een ander cultuur betekent.

De zendingscommissie brengt regelmatig verslag uit aan de kerkenraad, onder wiens verantwoordelijkheid zij werkt. Verder willen we op een verantwoordelijke manier binnen onze protestantse gemeente en binnen de classis bezig zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees Geluk. Hij is te bereiken via de contactenpagina.

 

 

Ledenactiviteit

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.