Home | Groepen

De Hervormde Gemeente te De Bilt en de Gereformeerde Kerk van de Bilt zijn een brede interkerkelijke samenwerking aangegaan. De kerkgemeenschap behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Deze samenwerking binnen de gemeente geschiedt vanuit het samenstemmen in het geloof in Jezus Christus. Op grond daarvan wordt gestalte gegeven aan de algemene christelijke kerk, die zich delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het koninkrijk van God. Doelstelling is een krachtige en aantrekkelijke kerk te blijven (of te worden) in een zich veranderende samenleving, met behoud van geestkracht en uitstraling, en pluriformiteit.

De Protestantse kerk in De Bilt heeft drie predikanten en drie kerkgebouwen. De diaconie, de kerkvoogdij en de administratie (kerkelijk bureau) worden door de drie wijkgemeenten gezamenlijk ingevuld. Ook is er een gezamenlijke website

Op 1 januari 2009 was de fusie tussen de Opstandingskerk, de Immanuëlkerk en de Dorpskerk te De Bilt officieel een feit. De gemeente vierde dit in een feestelijke dienst op zondagochtend 18 januari 2009 in de Opstandingskerk. Hieronder staan een aantal artikelen rondom de fusie.

Titel Geplaatst
(update) Foto's fusiedienst 18 januari 2009 01/19/2009 - 09:09
Een persoonlijk woord van ds. Hoekert 01/16/2009 - 21:03
Geschiedenis fusie 01/16/2009 - 21:02
Foto's ondertekenen fusie-contract 01/16/2009 - 16:27

Ledenactiviteit

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.